REIKI

Je metoda přirozeného léčení. Předáváním energie intenzivně pročišťuje tělo, tlumí bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. 

Aktivuje samoléčebný proces organismu, pomáhá uvolňovat emocionální bloky a zlepšuje mimosmyslové vnímání.

Působení probíhá předáváním léčivé energie přiložením dlaní na chodidla, případně na jiné části těla. Někdo cítí REIKI jako teplo vycházející z rukou, v některých místech až horko, někdy brnění, pulsaci, chlad. Méně citliví jedinci nemusí sledovat nic výrazného, ale organismus si přesto bere tolik energie, kolik jí potřebuje.

Přibližně 45 minut klient klidně leží a přijímá životadárnou energii, 15 minut relaxuje. Předáváním REIKI je možno také doplnit každou masáž, a to po dobu 20 minut, následuje krátká relaxace.


60 minut | 600 Kč
30 minut | 300 Kč    (20 minut REIKI + 10 minut odpočinku)  - doporučujeme po masáži

KURZY REIKI

Kurz REIKI může absolvovat každý, kdo má dobrou vůli pomáhat sobě i druhým. Není zde rozhodující věk ani vzdělání, nýbrž rozhodnutí člověka pracovat na sobě, tzn. Naladit svoje tělo na jemnější vibrace, zlepšovat svoje psychické schopnosti a zvyšovat intuici. Kurzy REIKI mají 4 stupně, na každém z nich proběhne tzv. zasvěcení neboli naladění Mistrem REIKI, kterým je umožněno předávat léčivou energii sobě i ostatním.

REIKI I. stupeň

Je základem pro ostatní. Během naladění se vám natrvalo otevře cesta ke zdroji. Dozvíte se o funkci a významu energetických center v těle, pochopíte principy a postupy při práci s REIKI. Prakticky si vyzkoušíte samoléčbu i působení na druhé lidi.

REIKI II. stupeň

Dochází k iniciaci vedlejších čaker. Proudění REIKI mnohonásobně zesílí. Naučíte se posílat energii na jakoukoli vzdálenost.


Reiki III. a IV. stupeň

Probíhá současně.Reiki III. je mistrovský stupeň. Stát se Mistrem Reiki vyžaduje dokonalé sladění s Reiki energii a vnitřní přesvědčení, že pomoc lidem je Vaší životní cestou. Tento stupeň bývá žákům po zvládnutí práce s Reiki II. a různých životních překážek nabízen Mistrem. IV. Stupeň je lektorský a umožňuje vyučovat Reiki a předávat zasvěcení.


Kurzy jsou jednodenní vždy v 9:00 hodin, předpokládaný konec mezi 16:00 a 17:00 hodinou. 

Se sebou: pohodlné oblečení, přezůvky. 

K dispozici je voda, varná konev. Přestávka na oběd po vzájemné dohodě. Každý účastník obdrží skripta a certifikát.

Termíny kurzů v roce 2019-2020:

podle zájmu, kontaktujte nás prosím

Ceny kurzů:

1. Stupeň:               1 400 Kč
2. Stupeň:               2 400 Kč
Výhodný balíček: 1. a 2. Stupeň:        3 500 Kč


3. Stupeň:               3 000 Kč
4. Stupeň:               4 000 Kč
Výhodný balíček: 3. a 4. Stupeň:        6 000 Kč